Sabaj System

Firma Sabaj System specjalizuje się w produkcji kompleksowych systemów zabezpieczeń, kontroli i transmisji energii elektrycznej. Oferowane spektrum produktów i usług obejmuje: rozdzielnice niskiego napięcia z blachy stalowej i tworzyw.   Więcej o nas ›

Ochrona środowiska

„Nie można przyrody zwyciężyć inaczej niż przez to, że się jej słucha”
Francis Bacon

Polityka firmy Sabaj System od lat ukierunkowana jest na dbałość o najwyższą jakość produktów oraz usług z jednoczesną troską o naturę. Będąc świadomym wpływu naszej działalności na środowisko naturalne, za priorytet uznaliśmy jego minimalizację oraz ograniczenie oddziaływania do granic lokalizacji zakładu. W celu osiągnięcia wyznaczonych założeń, Sabaj System wykorzystuje jedynie komponenty najwyżej jakości od starannie wyselekcjonowanych dostawców oraz wdraża technologie proekologiczne.

Stosujemy racjonalne i oszczędne zarządzanie mediami i materiałem. Całkowicie wyeliminowaliśmy konieczność stosowania paliw stałych poprzez zastosowanie nowoczesnych, wydajnych pomp ciepła służących do ogrzewania hal produkcyjnych oraz zaplecza administracyjno-biurowego. Procesy mogące powodować znaczące oddziaływanie na środowisko naturalne są zhermetyzowane i ściśle kontrolowane przez przeszkolonych pracowników. Lakierujemy powierzchnie wyłącznie ekologiczną technologią proszkową ograniczając tym samym emisję LZO (lotnych związków organicznych) do powietrza. Posiadamy nowoczesny tabor samochodowy oraz zaawansowane systemy logistyczne i transportowe. Prowadzimy również staranną gospodarkę magazynową połączoną z racjonalnym gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowiązującą hierarchią i posiadanymi decyzjami w tym zakresie. Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne odbierane są z zakładu Sabaj System przez renomowane firmy, wyspecjalizowane w ich unieszkodliwianiu lub utylizacji. Spełniamy także wszelkie wymagania związane z rozporządzeniem REACH.

Dla pełnej satysfakcji naszych klientów, na co dzień poszerzamy partnerskie relacje ze stronami zainteresowanymi ochroną środowiska w naszej firmie. Podejmujemy także działania pozwalające zintegrować rozwój ekonomiczny i gospodarczy z szeroko pojętym ekorozwojem.